Jak omluvit nepřítomnost?

09.08.2019 13:47
  • Osobně u učitelek ve třídě
  • Telefonicky na telefonním čísle 725 076 932
  • Písemně v sešitě v šatně (minimálně však den předem do 13:00 hod.)

První den nemoci (předem neomluvená absence dítěte) je možno si vyzvednout oběd v MŠ a to do 11:30 hod.

 

—————

Zpět