100 let republiky

15.11.2018 07:17

Oslava výročí naší republiky

Dne 22. října 2018 se i Mateřská škola Chrást zapojila do oslav 100. výročí republiky. Na zahradě školky i na sousední zahradě domu s pečovatelskou službou jsme připravili pro děti a jejich doprovod „zábavné odpoledne“ nazvané Putování s historií.

Ke 100 letům republiky se nabízelo připravit pro děti 100 úkolů J Nakonec jsme se rozhodli pro 10 nenáročných aktivit, které byly spjaty s českou historií. U každého stanoviště bylo zadání jasně formulované na informační ceduli, kterému předcházel historický úvod. Děti se seznámily s praotcem Čechem, s Přemyslem Oráčem, se Svatým Václavem, s blanickými rytíři, s Karlem IV., samozřejmě i s T. G. Masarykem a s dalšími významnými osobnostmi naší země. Bylo jen na dospělcích, kteří děti Putováním provázeli, zda si budou jen hrát nebo se skutečně vrátí do minulosti.

Děti si vyzkoušely vylézt na horu Říp a dalekohledem pozorovat naši obec. Zajezdily si na koni, přesněji řečeno na zádech svého doprovodu projely parkur. Vyzkoušely si souboj s kopím jako rytíři. Vyskládaly podle velikosti kameny z řeky Vltavy. Postavily hrad z kostek, jako kdysi nechal v Čechách vystavět Karlštejn Karel IV. Zahrály si na oráče, když vykopávaly brambory. Sestavovaly českou vlajku. Dokonce i znovu olistily vzrostlou lípu na zahradě, když obkreslily, vystříhaly a připevnily na kmen svůj lipový list se jménem.

Aby měly děti na tento narozeninový den vzpomínku, dostaly při příchodu na krk „památníček.“ Svázané kartičky, na které si zaznamenávaly plnění úkolů jednotlivých stanovišť. Kreslily si řeku, opisovaly číslo narozenin republiky, kreslily zelené srdce jako symbol lipového listu a nebo lepily samolepky s patrony jednotlivých úkolů. Odnášely si domů vzpomínku, u které si mohly doma s rodiči ještě vyprávět, kdo je na samolepce vyobrazený a čím se zasloužil o růst naší země. Prožili jsme hravé odpoledne, při kterém nám bylo nakloněno i počasí. Je pravda, že v pět hodin odpoledne už bylo trochu chladno, zahřáli jsme se teplým čajem. Jak jinak než lipovým, oslazeným medem.

Na závěr jsme té naší republice do další stovky popřáli všechno nejlepší a společně jsme jí za doprovodu akordeonu zazpívali narozeninovou písničku Ach synku, synku. Domů odcházely děti s úsměvem, chlubily se vzájemně památníčkem. Obličeje byly rozzářené a pusy bílé. Proč? Protože každý z nich dostal k vyplněnému památníčku ještě pravou českou buchtu posypanou cukrem.

Těšíme se, že se zase setkáme za 100 let na další oslavě. A věřte, že na té si dáme obzvlášť záležet. J

 

—————

Zpět