O mateřské škole

Východiska školy a naše filozofie:

Naším hlavním cílem je vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém se budou cítit jistě, bezpečně a šťastně. Snažíme se o to, aby se školka stala příjemným prostředím, kde mají děti kamarády a kam rády chodí. Doprovázíme děti na cestě snad nejhezčím obdobím života a snažíme se ho co možná nejlépe připravit do dalšího života. Podněcujeme vývoj jeho dětské osobnosti tak, aby se stalo jedincem schopným začlenit do společnosti, respektovat její pravidla soužití, projevit svůj názor. Velký důraz klademe také na ekologické aspekty života, na uvědomování si hodnoty života ve všech jeho formách a na toleranci a respekt k individuálním odlišnostem každého živého tvora. 

 

Charakteristika:

Naše mateřská škola sídlí v obci Chrást, nedaleko Plzně. V blízkosti obce se nachází část chráněné krajinné oblasti Dolní Berounky, soutok řek Klabava a Berounka, vodácké tábořiště Na Závrtku a další turistická lákadla vhodná k navštívení.

Budova mateřské školy stojí u hlavní silnice téměř na kraji obce směrem na Dolany. Na budovu přímo navazuje Dům s pečovatelskou službou. Oba objekty společně obklopuje oplocená, rozsáhlá a horizontálně členitá zahrada s již vzrostlou zelení.

Zahrada je využívána z jedné části klienty DPS, druhá část je přizpůsobena provozu mateřské školy. Pro pohybové a ostatní herní aktivity venku slouží dětem tři pískoviště, dřevěný sud, herní sestavy se skluzavkami, trampolína s ochrannou sítí a další tělovýchovné náčiní a hračky, které jsou uskladněny v zahradním domku nebo v objektu budovy.

!! Přístup do 1. NP budovy je bezbariérový !!

Budova mateřské školy je tvořena dvěma nadzemními podlažími.

1. nadzemní podlaží (1. NP)

- je bezbariérové a v jeho rozsáhlých prostorách jsou umístěny dvě třídy s kapacitou pro 28 dětí v každé z nich. U každé třídy je šatna a sociální zařízení pro děti. Přístup do 1. NP je umožněn jak handicapovaným rodičům, tak i dětem pomocí plošinového výtahu. V 1. NP se mimo již zmíněné prostory nachází také šatna pro zaměstnance, bezbariérové WC, úklidová místnost, pohotovostní WC pro děti, kuchyňka a místnosti pro potřeby pedagogů. Z 1. NP lze vycházet s dětmi na školní zahradu přímo z budovy.

2. nadzemním podlaží (2. NP)       

Třetí třída s kapacitou 28 dětí se nachází v 2. NP a její prostory jsou odděleny spojovací chodbou. V tomto NP je umístěna taktéž ředitelna mateřské školy, sociální zařízení pro děti, WC, úklidová místnost, kuchyňka a prostory pro potřeby pedagogů. Z tohoto NP lze také vycházet po venkovním schodišti umístěném na zadní straně budovy na školní zahradu.

Suterén (S)

V suterénu budovy je výdejna ŠJ, ve které se pro děti připravují svačiny a myje se nádobí. Obědy jsou dětem dováženy v thermoportech z jídelny Základní školy Chrást. Veškeré zásobování je do S budovy dopravováno pomocí venkovního výtahu. Pro zaměstnance výdejny slouží samostatná šatna se sprchovým koutem, WC a úklidová komora ŠJ. V dalších prostorách S se nachází kotelna, úklidová komora, archiv, prádelna a sklad hraček. Ze S je východ na školní zahradu, díky němuž je umožněno zajišťování pitného režimu při pobytu venku i dostatečného počtu hraček pro herní aktivity dětí.

 

Spolupracujeme:

Spolupracujeme především se ZUŠ Chrást, Místní lidovou knihovnou, ZŠ Chrást, OS Ně-ha v Hrádku u Rokycan a oddílem Sluníčko. MŠ využívá služeb místních organizací a institucí, jako např. Sbor dobrovolných hasičů, DPS Chrást, myslivecký a rybářský spolek, policie a další. Při výchovně vzdělávacím procesu je využívána také tělocvična a sportovní areál Spartaku Chrást.

MŠ již několik let tradičně spolupracuje také s mateřskými školami z okolních vesnic Kyšice a Dýšina. K dalším tradičním akcím patří návštěva pražského Divadla Spejbla a Hurvínka, která navazuje na pěší výlet do Skupovny a k pamětnímu kameni Hurvínka, který patří k zajímavostem obce Chrást. Mezi další kulturně společenské akce navštěvované MŠ patří nedaleká plzeňská divadla, kina a další organizace nabízející programy a kulturní akce vhodné pro děti předškolního věku.