Trochu z dávné historie

V kronikách píší ...

První mateřská škola byla v Chrástu zřízena již v roce 1950 a navštěvovalo ji 35 dětí.

Současná budova byla vystavěna v roce 1959 a měla dvě třídy určené pro celodenní provoz. Počet zapsaných dětí se v letech 1959 až 1977 pohyboval v rozmezí 47 - 72 dětí. V roce 1977 byla kapacita mateřské školy zvýšena přístavbou, a to na počet 92 dětí. V témže roce poklesl počet dětí, třetí třída byla zrušena a její prostory následně využity pro stavbu Domu s pečovatelskou službou. Provoz třetí třídy byl ale plně ukončen až ve školním roce 2002/2003, kdy se stala mateřská škola opět oficiálně dvoutřídní. Ve dvou třídách bylo zapsáno 47 dětí. Z původní kuchyně mateřské školy se k 1. 1. 2006 stala výdejna, a jídelna mateřské školy se z ekonomických důvodů sloučila s jídelnou Základní školy Chrást. Od školního roku 2005/2006 narůstal počet nepřijetých dětí z důvodu nedostačující kapacity mateřské školy. Tento problém byl vyřešen v listopadu 2008, kdy zřizovatel mateřské školy, Obecní úřad Chrást, zahájil celkovou rekonstrukci mateřšké školy.

Projekt "Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity Mateřské školy Chrást" byl spolufinancován Obecním úřadem Chrást, Plzeňským krajem a Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj. Během rekonstrukce byl provoz mateřské školy realizován v prostorách Základní školy Chrást. Provoz ve zrekonstruované budově mateřské školy byl zahájen 1. 11. 2009. Kapacita mateřské školy se tak zvýšila na počet 84 dětí. Tato kapacita je v současné době maximálně naplněna. V současné době je tedy v mateřské škole umístěno 84 dětí ve třech heterogenních třídách s celodenním provozem.

Historie mateřské školy sahá do dávné minulosti 20. století, kterou pamatují snad již jenom tyto zažloutlé fotografie. Uvedené fotografie byly dochovány většinou bez bližšího popisu, proto nejsou okomentovány více informacemi.

... píše se listopad roku 1961 / foceno v interiéru budouvy ( ... jsou dětičky stejné tenkrát jako dnes? )

... píše se květen roku 1963 / společné foto na školní zahradě

... píše se leden a listopad roku 1975 / L - foceno ze zahrady nynějšího DPS, P - hlavní vstup

... píše se březen roku 1977 / kapacita MŠ zvýšena stavbou přístavby - foceno z nynější zahrady DPS

... píše se březen roku 1985 / foceno z rohu hlavní komunikace - pohled na zadní část objektu

... píše se duben roku 1998 / foceno z rohu hlavní komunikace - pohled na zadní část objektu

... píše se prosinec 1997 až listopad 1998 / fotky z průběhu stavby nově sousedícího objektu DPS

... píše se listopad 2001 (L) a únor 2003 (P) / foceno z boční komunikace - pohled na hlavní vchod

... píše se květen 2012 / L - fotka čelní pohled na hl. vchod, P - z rohu zahrady u hlavní komunikace

( po rekonstrukci objektu budovy v roce 2009 a přilehlé zahrady v roce 2011 )