Prosincové akce v MŠ

29.11.2022 07:46

Prosinec
    5. 12. 2022 Mikulášská nadílka ve třídách

         13. 12. 2022 Vánoční setkání III. třídy Sluníček

       14. 12. 2022 Vánoční setkání II. třídy Berušek

    15. 12. 2022 Vánoční setkání I. třídy Krtečci

16. 12. 2022 Zpěv koled v DPS - dopoledne

18. 12. 2022 od 16. 30 rozsvícení stromečku před MŠ

              19. 12. 2022 divadelní představení v plzeňské Alfě

?. 12. 2022 dopolední beseda s myslivci – Co patří do krmelce?

22. 12. 2022 odpolední vycházka dětí, rodičů a myslivci ke krmelci – nadílka pro zvířátka, oheň a vánoční buřty

 

—————

Zpět