Doplňkové aktivity

Některé doplňkové aktivity jsou určeny pro děti všech věkových kategorií, některé jsou věkově omezeny. Doplňkové programy jsou organizovány kolektivem zaměstnanců mateřské školy, pouze Zpívánky jsou organizovány Základní uměleckou školou Chrást.

 

Mezi doplňkové programy Mateřské školy Chrást patří:

Plavání

Plavecký výcvik je organizován ve spolupráci s plaveckým bazénem ZČU Plzeň – Lochotín. Plavecký výcvik je určen přednostně pro předškolní děti, následně pro děti 4 – 5 ti leté.

Písnička

Doplňkový program je určen pro všechny děti, které mají chuť se „předvádět“. Čekají nás tradiční vystoupení, při kterých sehrajeme hlavní roli. Potěšíme své sousedy v DPS, nově narozené obyvatele obce (Vítání občánků) nebo vystoupíme na vernisáži výstavy v lidovém domě věnované řemeslům. Jednou za 14 dní, každé sudé úterý procvičíme svoje hlasivky, rozproudíme se hrou na jednoduché rytmické nástroje a to vše ve společnosti lidových písniček. Na setkání se těší Regina ze třídy Berušek.

 

Cvičení rodičů a dětí

Pravidelně organizované cvičení ve velké tělocvičně probíhá pod vedením Jany Bohuslavové je zastřešeno ASPV Spartak Chrást. Cvičení je otevřeno pro všechny věkové kategorie, nejmenší děti chodí na cvičení v doprovodu rodičů. Náplň cvičebních jednotek přispívá k všestrannému pohybovému rozvoji a působí jako prevence vadného držení těla.

Zpívánky

Hudební předpřípravka vedená paní učitelkou ze ZUŠ Chrást je určena dětem od 5 let. Děti se během hudebních činností seznamují se základními hudebními pojmy, rozvíjejí své hudební schopnosti a prohlubují svůj vztah k hudbě a umění jako takovému.

Keramika

Využitím keramické hlíny je procvičována jemná motorika dětí, rozvíjena jejich představivost a tvořivost. Keramická hlína je pedagogům volně přístupná a o jejím využití si rozhoduje každý pedagog sám. Mateřská škola nevlastní keramickou pec, výrobky jsou k vypálení odváženy do OS Ně- Ha v Hrádku u Rokycan.

Florbal

Florbal je určen pro předškolní děti. Probíhá jednou týdně ve velké tělocvičně pod vedením Markéty Beranové ve spolupráci s TJ SPV Dýšina. Prostřednictvím florbalu rozvíjí děti své pohybové schopnosti a schopnost kooperace.

Výtvarné tvoření

Výtvarné tvoření je doplňkovou aktivitou určenou pro předškolní děti. Pod vedením paních učitelek Kateřiny Rothové a Moniky Hrickové se děti věnují všestranným výtvarným technikám a rozvíjejí tak jemnou motoriku, grafomotoriku, fantazii a v neposlední řadě kultivují svůj výtvarný projev.
 

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro předškolní děti, kteří na tuto doplňkovou aktivitu docházejí v doprovodu rodičů. Za pomoci lidových písní a říkadel se děti v přímé spolupráci s rodiči pod vedením paních učetelek Renaty Krocové a Jany Bohuslavové věnují činnostem důležitým pro dobrý start ve škole.
 

Ostatní ...

Dalšími aktivitami, které obohacují vzdělávací obsah, jsou environmentálně zaměřené akce Záchranné stanice živočichů Plzeň, exkurze a besedy s příslušníky policie, hasičů, lékařů, účast na   projektech organizovaných Obcí Chrást (Chrástecký den, Vánoční a Velikonoční zdobení), oddílem Sluníčko (velikonoční zajíc), ZŠ Chrást (pozvání k zápisu a další akce s dětmi) či mateřskými školami z okolních vesnic (Hry bez hranic).