Mňam ... jídelníček

jídelníček naleznete zde: https://www.zschrast.cz/#11-03-png

 

 

 


Provozní řád školní jídelny ZŠ Chrást

Provozní řád Śkolní jídelny pro MŠ 2019.pdf (94,7 kB)


Normativ stravného

dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
platný od 1.1.2012

STRÁVNÍCI  3 - 6 let

cena
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 17,- Kč
Svačina 7,- Kč
Nápoje 3,- Kč
C E L K E M ............................................................... 34,- Kč

STRÁVNÍCI  7 let a víc (zák.204 § 30 odst.3)

cena
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 8,- Kč
Nápoje 0,- Kč
C E L K E M ............................................................. 40,- Kč


NORMATIV stravného = CENA stravného

!!! Pitný režim po celý den !!!

(Změna jídelníčku vyhrazena)


V Chrástu dne:  2. 9. 2019