Naši sponzoři

Vážení partneři, vážení rodiče a příznivci mateřské školy,

na základě spolupráce v minulých letech a vzhledem k Vašemu aktivnímu zájmu o různé formy sponzoringu byl vytvořen pro letošní školní rok seznam různých oblastí, ve kterých je pomoc mateřské škole možná.

Seznam je k dispozici na vyžádání u ředitelky MŠ (+420) 601 026 930.

Sponzorství v roce 2017

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • ...
 • ...

Sponzorství v roce 2016

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • ...
 • ...

Sponzorství v roce 2015

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • ...
 • ...

Sponzorství v roce 2014

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • ...
 • ...

Sponzorství v roce 2013

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • Photodienst Brno, spol, s.r.o.  - za finanční příspěvek na činnosti školy
 • paní Bajnociové - rodiči za finanční příspěvky na činnost školy
 • panu Šimanovi - fotografovi za finanční příspěvek na činnost školy
 • panu Jandovi - majiteli obchodu s minerály za dárky pro děti k MDD

Sponzorství v roce 2012

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • paní M. Průšové - rodiči za finanční příspěvek na činnost školy
 • paní J. Korelusové - rodiči za finanční příspěvek na činnost školy
 • panu P. Huňatému - fotografovi za finanční příspěvek na činnost školy

Sponzorství v roce 2011

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • panu CH. L. Kerl - rodiči za finanční příspěvek na "Hry bez hranic"
 • panu M. Štěrbovi - rodiči za finanční příspěvek na "Hry bez hranic"
 • panu R. Pechovi - rodiči za finanční příspěvek na školní zahradu
 • paní J. Korelusové - rodiči za finanční příspěvek na činnost školy
 • panu Ing. V. Štěpánkovi - rodiči za finanční příspěvek na činnost školy

Sponzorství v roce 2010

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

 • paní Anně Fajfrové - majitelce stánku u zdravotního střediska v Chrástu
 • paní Radce Beranové - rodiči
 • manželům Štěpánkovým - rodičům, za opakované sponzorství
 • místní organizaci Strany zelených v Chrástu, zastoupené panem Rybou