Naši sponzoři

Vážení partneři, vážení rodiče a příznivci mateřské školy,

na základě spolupráce v minulých letech a vzhledem k Vašemu aktivnímu zájmu o různé formy sponzoringu byl vytvořen pro letošní školní rok seznam různých oblastí, ve kterých je pomoc mateřské škole možná.

  • autobusová doprava na plavecký výcvik, školní výlety
  • mikulášské balíčky a vánoční dárky pro děti
  • výtvarné, pracovní či hygienické potřeby pro dětí
  • vstupné na divadelní představení, exkurze, besedy
  • dárky k oslavě MDD
  • neúčelový dar (pro potřeby dětí z MŠ)

Seznam je také k dispozici na vyžádání u ředitelky MŠ (+420) 601 026 930.

Sponzorství ve školním roce 2018 /2019

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

  • rodině Petříkově za zásobu papírů na volné kreslení a uhrazení školního výletu třídy Sluníček.
  • rodině Pickově za věcné dary pro děti z Berušek.