Naši sponzoři

Vážení partneři, vážení rodiče a příznivci mateřské školy,

na základě spolupráce v minulých letech a vzhledem k Vašemu aktivnímu zájmu o různé formy sponzoringu byl vytvořen pro letošní školní rok seznam různých oblastí, ve kterých je pomoc mateřské škole možná.

Seznam je k dispozici na vyžádání u ředitelky MŠ (+420) 601 026 930.

Sponzorství ve školním roce 2018 /2019

Za finanční a věcné dary, určené pro potřeby dětí z naší mateřské školy děkujeme:

  • ...
  • ...