Fotografování dětí

06.11.2017 08:27

V úterý 21. 11. 2017 

proběhne v mateřské škole zimní fotografování dětí.

Fotografování proběhne v dopoledních hodinách,

vyfotografovány budou pouze ty děti, 

které předají učitelce na třídě vyplněnou objednávku nejpozději do 16. 11. 2017. 

Bližší informace o fotografování včetně objednávkových kartiček

naleznete na nástěnce v MŠ.

 
 

—————

Zpět