Informace ze školní jídelny o změně výše stravného

25.04.2022 09:07

Změna výše stravného od 1.5.2022

 

Z důvodu skokového nárůstu cen potravin jsme od 1.5.2022 nuceni upravit výši stravného. Toto zvýšení se projeví ve stravném za květen, které bude inkasováno v průběhu června. Prosíme rodiče o kontrolu nastavených inkasních limitů ve Vaší bance, aby byly i nadále dostačující.

 

Nové sazby stravného:

                    děti 3-6 let                                                                        děti 7-10 let                      

přesnídávka                           9.-kč                                                                                  10.-kč

oběd                                    18.-kč                                                                                  23.-kč                  

svačina                                10.-kč                                                                                  10.-kč

celkem:                                37.-kč                                                                                  43.-kč

 

 

V Chrástu 25.4.2022                                                                                      Bc. Martina Červená

                                                                                                                             Vedoucí ŠJ

 

—————

Zpět