Inspekční zpráva 2012

27.08.2012 08:27

Česká školní inspekce - Plzeňský inspektorát hodnotil podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného naší mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťoval a hodnotil naplňování školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Výsledky této zprávy ke stažení:

Inspekční zpráva 2012_Čj.-ČŠIP-543-12-P.pdf (118,6 kB)

—————

Zpět