Lesní pedagogika

13.11.2014 11:35

V lese o lese

V říjnu 2014 předškoláci ze třídy Berušek podnikli zábavnou výpravu do lesa s paní Sofronkovou. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme se na trasu vydali. Doprovázel nás malý plyšový divočák Ervín.

V lese jsme si povídali o stromech, ptácích, lesních zvířátkách, houbách a mnohém dalším. Zahráli jsme si hezkou pohybovou hru „ Na kočku a brhlíka.“ A nejen to! Podzim je mocný čaroděj, a tak jsme si vytvořili barevnou paletu přírodnin. Dále jsme poznávali stopy zvířat, které byly zalité v sádře. Na závěr nás čekaly tajemné pytlíky. A co v nich bylo? Kaštany, žaludy, paroží, jehličí, listy…, vše to, co můžeme najít v lese.

Nakonec se umoudřilo i počasí a do školky jsme se vraceli sice mírně unaveni, ale hlavně spokojeni z hezky prožitého dne. 

—————

Zpět