Naučná stezka 1. část

22.04.2014 10:46

Cesta za poznáním

„Březen, za kamna vlezem, duben ještě tam budem“ - tato pranostika, ale neodradila naše předškoláky a ve čtvrtek 10. 4. se společně s p. uč. Janou a Vlastou vydali za poznáním po naučné stezce v Chrástu.

Nejprve jsme se seznámili s trasou, která bude dlouhá asi 6 km. Proto jsme si ji rozdělili na 3 části. Při promítnutí krátkého filmu na interaktivní tabuli jsme viděli jednotlivé zastávky s označením naučné stezky. Poté jsme si rozdali mapky a fixy pro zaznamenání naší trasy a konečně jsme vyrazili do terénu.

Naše 1. část výpravné cesty začala naproti škole, kde jsme u kapličky našli tabuli č. 1 „Historie Chrástu.“ Malá zmíňka s fotografiemi nás zavedla do doby,kterou my nepamatujeme, a tak jsme zjistili, jak to v obci vypadalo dříve. A pokračovali jsme dál. Po značení jsme se dostali „Do stráně“ a z tabule č. 2 jsme se dozvěděli, jaké rostliny a stromy ve stráni rostou. Některé z nich jsme našli. Kromě toho jsme měli nádherný výhled na řeku Klabavu a okolí. Snažili jsme se být také tišší, abychom nerušili obyvatele, kteří zde žijí. Díky tomu se nám povedlo vidět a slyšet několik ptáčků. Nesmíme ale zapomenout ani na ptačí budky od pana Ryse. Řekli byste, že jsme jich jenom ve stráni napočítali jedenáct? Cesta nám pěkně ubíhala, a tak jsme se záhy ocitli u tabule č. 3 „Tvrziště.“ A tady byl odpočinek. Každý si vybalil z batůžku sladkost od maminky, napili jsme se, vyfotili a směle jsme vykročili dál vesnicí k „Jílkovu mlýnu“ a k tabuli č. 4. To už jsme byli sice mírně unaveni, ale věděli jsme, že u tabule č. 5 „Mosty“ bude naše výprava končit a další pokračování naší „Cesty za poznáním“ bude až příště. A tak jsme se nevzdali a zdoláním rušné silnice, jsme se dostali za mosty, kde jsme se zakreslenými bodíky v mapě naší trasu pro tentokrát opravdu ukončili.

S vidinou oběda nám cesta kolem Základní umělecké školy, přes Benátský most a kolem garáží rychle uběhla a najednou jsme stáli před školkou. I počasí se nám nakonec vydařilo, a tak jsme se na závěr společně stylově rozloučili: „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“

—————

Zpět