Naučná stezka 2. díl

06.05.2014 15:46

„Cesta za poznáním“ po naučné stezce v Chrástu pokračovala ve čtvrtek 24. 4. 2014. Konečně jsme se dočkali!

Sluníčko už od rána hřálo, a tak jsme se rychle nasvačili. Poté jsme shlédli na interaktivní tabuli pár fotek z předešlé vycházky, zopakovali jsme si, kde jsme vlastně byli a ukázali jsme si, kam naše cesta směřuje dál. „ Tak složit hezky mapky a jde se opět do terénu.“ Hned u školky jsme si všimli, že je nás mnohem více než minule. Tentokrát jsme vyšly v počtu 29- ti dětí, 4 učitelek a přidala se k nám i paní uklízečka Sedláčková.

To už je pořádná výprava, co?

Po známé trase k Benátskému mostu nám cesta uběhla rychle. Za silnicí jsme se již nemuseli držet ve dvojicích, protože nás vedla polní cesta až k lesu. A co jsme viděli a slyšeli? Nejprve jsme poznávali různé druhy listnatých a jehličnatých stromů. Všude to tak krásně vonělo a švitořilo, až jsme chvílemi zatajovali dech. Nacházeli jsme i různé rostliny. Cestou nás přiběhli přivítat poníci, kteří byli naštěstí v ohradě. Některé děti znaly poníka jménem Cecilka. V trávě jsme nepřehlédli ani broučky. Na chvilku jsme se zastavili u stromu jírovec maďal. Paní učitelka Renata nám také ukázala, co se dá vytvořit z takové modřínové větvičky. Malá opička se jí povedla, že? A tak jsme šli, pozorovali, přičichávali, poslouchali, až jsme se přiblížili k lesu. U tabule č. 6 – „Houští“ jsme se dozvěděli, jaká zvířátka zde žijí. Děti na obrázcích dobře poznaly zajíce, lišku, bažanta… Byl tu však vyobrazen i výr, poštolka nebo srnka. Tak a teď už pěkně potichu lesem až k „Soutoku Klabavky a Berounky.“ Klid a vůně lesa nás zavedly až k tabuli č. 7. Tady už nás čekal odpočinek s občerstvením v podobě pití a dobrůtek z domova. Přitom jsme měli krásný výhled na soutok obklopený lesem. Po malé relaxaci a osvěžení jsme se vydali nazpátek do školky.

Po zdolání kopce jsme přišli k ohradě se pštrosy a za zpěvu pochodových písní jsme pokračovali zpět k Benátskému mostu. To už jsme ale věděli, že je naše výprava u konce. U školky jsme se, my předškoláci výletníci, naposledy vyfotili a hurá na oběd.

A copak nás asi bude čekat příště - ve třetí a již poslední části naší „Cesty za poznáním?“

To se dozvíme až 7. 5. 2014, kdy vyrazíme na závěrečnou část cesty.

—————

Zpět