Plavání pro předškoláky

02.01.2018 11:57

Předplavecká výuka v bazénu v Plzni - Lochotíně bude v letošním školním roce probíhat v době

 od 6. 2. do 3. 4. 2018,

 a to každé úterý dopoledne. 

Zájemci z řad předškoláků si vyzvednou přihlášku a zaplatí zálohu ve výši 800 Kč u ředitelky mateřské školy nejpozději do 26. 1. 2018. 

 

Pokud někteří ze zájemců mají jinou pediatričku než Mudr. Seibertovou, doloží také potvrzení od lékaře o způsobilosti k předplaveckému výcviku. 

V případě, že se kapacita bazénu nenaplní předškolními dětmi, bude plavání nabídnuto i dětem mladším.

 

—————

Zpět