Řijen ve školce

10.11.2011 14:48

V měsíci říjnu se děti z mateřské školy účastnily dvou akcí. První byla Akátovka pořádaná v Dýšině, druhá akce Drakiáda již byla plně v režii MŠ. V následujících řádcích bychom se s Vámi rádi podělili o zážitky z obou.
53. ročník BĚHU AKÁTOVKOU proběhl za chladného rána a teplého dopoledne v sobotu 1.10.2011. V místě startu - na koupališti v Nové Huti - se sešlo spoustu natěšených závodníků. 14 dětí z naší školky soupeřilo již potřetí o putovní pohárek. Těžkými protivníky jim i letos byli kamarádi z MŠ Dýšina, kteří měli výhodu domácího prostředí. Naši běžci však bojovali ze všech sil a řada z nich se ocitla při vyhlašování výsledků na stupních vítězů. Konečné sčítání bodů nám však přineslo velké zklamání, MŠ Dýšina zvítězila o pouhou polovinu bodu. Někteří z nás tuto těsnou porážku ozdobili malým počtem nešťastných slziček, které však brzy zmizely, protože.......

Dýšino, těš se, příští rok je pohárek náš!!


Na závěr bychom rádi poděkovali všem běžcům za jejich obětavé nasazení v závodu a samozřejmě také rodičům, kteří naše závodníky doprovodili na místo závodu a neúnavně a bouřlivě je podporovali. V úterý 18.10. se konala již tradiční DRAKIÁDA. Odpolední počasí se vydařilo na jedničku, vítr foukal a déšť, ten se nám zdaleka vyhnul. Rodiče se se svými dětmi sešli společně s paní učitelkou Janou a Renatou na stadionu a pouštění mohlo začít. Draci létali jako o závod, přehlídka nádherných modelů přilákala i další pozorovatele z řad kolemjdoucích. Na účastníky Drakiády čekalo mimo samotného pouštění draků i nejedno překvapení. Dýňový kompot, který během dopoledne připravily děti ve školce, měl obrovský úspěch nejen u dětí, mlsně se olizovali dokonce i rodiče ☺. Po úspěšném zkrocení draků dostaly děti ještě malého papírového dráčka jako památku na zdařilé a příjemné odpoledne.

Děkujeme rodičům za jejich milou spoluúčast na našich akcích a již nyní se těšíme na další setkání.

—————

Zpět