Zápis do školy je tu ...

12.01.2013 16:39

Ano, skutečně. To, na co se všechny předškolní děti těší a rodiče z toho mají nepatrné obavy, se přiblížilo na dohled. Základní škola Chrást určila termín zápisu na pondělí 28. 1. 2013 v rozmezí od 14 do 17 hodin. A nás ve školce stejně jako rodiče čeká ještě před zápisem samotným řada akcí.

Školní zralost

Ještě před informacemi k samotnému zápisu, řeší většina rodičů stejnou otázku. Dát své dítě do školy, nebo nedat? Základním kamenem, na kterém se staví úspěch dítěte ve škole, je zcela jistě školní zralost. Tento pojem je často opakován nejen v rozhovorech učitelek a rodičů, naleznete jej i v nejrůznějších časopisech a odborných publikacích.

Ale co to vlastně je?

Školní zralost je jednoduše řečeno fyzická a duševní připravenost dítěte na školu. Vstup do školy je významnou životní událostí a nese s sebou řadu změn. Je proto důležité, aby se dítě dokázalo bez větších obtíží přizpůsobit změně prostředí, lidí, které ho obklopují, a aby se zvládlo vyrovnat se změnou denního uspořádání. Ve škole je již dáván důraz na to, aby dítě plnilo zadané úkoly bez ohledu na to, zda se mu právě chce, vyžaduje se déletrvající pozornost a soustředění a také na dokončení úkolů.

A jak se projevují děti nezralé?

Děti školsky nezralé nedokáží zcela rozlišovat jednotlivé role v životě, k učitelce přistupují familiárně, nedokáží učitelce či jiným dospělým osobám vykat. Jejich nervová soustava bývá ještě nevyzrálá, což se projevuje nejen neschopností udržet pozornost, dokončit zadané úkoly, může se objevit také snadnější unavitelnost (v polovině obrázku už nemohou, nechtějí pokračovat, nedokončí omalovánku atd.). Nebývá výjimkou, že školsky nezralé dítě je také emočně labilní (plačtivost, afektivnost, špatné vyrovnávání se se změnami). Nezralé děti také často nedokáží porozumět sdělení, zadání, požadavkům učitelky, nejsou schopny adekvátně odpovídat. Nerozlišují geometrické tvary, nejistě kreslí, vázne u nich koordinace ruky a oka. Ukazatelem nezralosti může být také nesamostatnost a neklid.

Chcete se dozvědět více o tom, co by Váš školák, měl umět před nástupem do školy?

Podívejte se na DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. A pokud Vás zajímají konkrétní postřehy učitelek o Vašem dítěti, jsme srdečně zváni na KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ. Bližší informace o konzultacích naleznete ve vývěsce.

Co se bude dít před zápisem?

Naše předškoláky čeká, mimo již zmíněné kunzultace, ještě pozvání k zápisu a návštěva v základní škole. Ve středu 16. 1. 2013 přijdou děti ze Základní školy Chrást pozvat děti k zápisu. Každý rok přijdou školáci se zajímavým programem a krásnými pozvánkami. A díky nim si předškoláci uvědomí, že už je to skutečně za dveřmi. Ve stejný den o týden později (23. 1. 2013) půjdou paní učitelky s předškoláky na exkurzi do školy. Každý rok projdeme společně s průvodcem ze školy celou budovu. I letos se těšíme, že nevynecháme ani půdu, ani sklep. Pozvánky na obě akce najdete ve vývěsce.

A hurá k zápisu

Pozvaní jsme, školu jsme si prohlédli, tak co teď? K zápisu do ZŠ Chrást se zapište na nástěnce ve školce. Najděte volnou kolonku s časem, který Vám vyhovuje, a zapište jméno Vašeho předškoláka.  K zápisu by měli jít oba rodiče, v případě, že se jeden ze zákonných zástupců nemůže zápisu zúčastnit, vyplní plnou moc.

Formulář k plné moci naleznete buď v MŠ, nebo na těchto stránkách v sekci Informace pro rodiče – dokumenty ke stažení - plná moc. K zápisu s sebou doneste rodný list dítěte, občanský průkaz, plnou moc (pokud se nezúčastníte oba zápisu) a vyplněný dotazník. Dotazník si můžete vyzvednout v MŠ, nebo na těchto stránkách v sekci Informace pro rodiče – dokumenty ke stažení - dotazník.

A co když chci pro dítě odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete pro možnost odkladu školní docházky, či jen pro potvrzující vyšetření v pedagogicko  psychologické poradně, k zápisu se dostavte. Jen tuto skutečnost u zápisu oznamte panu řediteli základní školy, on s Vámi vyplní patřičné dokumenty a poradí Vám, jak dál. K odkladu školní docházky je třeba vyjádření dvou odborných pracovišť, což znamená, že kromě poradny navštívíte ještě pediatra, logopeda, či jiného specializovaného odborníka. Vyšetření v pedagogicko psychologické poradně probíhá většinou v měsíci květnu, rozhodnutí o odkladu či nástupu do školy musíte řediteli školy oznámit do konce května 2013.

Hlavně se správně rozhodnout

Pokud se Vám Vaše dítě nezdá v lednu před zápisem ještě zcela připravené na školní docházku, nevěšte hlavu. Do května je ještě spoustu času a vývoj někdy udělá velký a rychlý krok. A pokud ne, odklad školní docházky pomůže dítěti dozrát do úrovně potřebné pro školní úspěšnost.

Mějte při svém rozhodování na paměti, že nástup nezralého dítěte do školy je nevhodný, zbytečně ho tak vystavíte neúspěchům. Stejně tak je ovšem dvojsečnou zbraní odklad školní docházky pro dítě, které ho nepotřebuje. Mohl by se tak propást okamžik, kdy je dítě připravené a ochotné se učit.

Přejeme Vám i nám úspěšné snažení a Vám klid a rozvahu při správném rozhodování.

—————

Zpět